Allmänna villkor

Land Villkor
Storbritannien Klicka här
EU-områden, inklusive Österrike, Ungern, Luxemburg, Finland, Slovenien, Malta, Litauen, Island, Lettland, Kroatien och Estland Klicka här
Alla övriga länder Klicka här